Opsætning af hegn

Opsætning af hegn

Vi er specialister i opsætning af hegn. Vi opsætter blandt andet træhegn, dyrehegn og trådhegn, og planter også levende hegn. Herudover opsætter vi også legepladser og udfører mindre tømreropgaver som overdækning af terrasser og carporte.